Přání a měl

Přátelé,
jménem výboru ZO ČSV Turnov přeji vám i vašim rodinám příjemné prožití vánočních svátků a do roku 2023 zdraví a pohodu, zdravé včely a velký výnos medu.

Den s T.G.M. - 100 let od návštěvy Turnova

V sobotu 17.9.2022 uplynulo 100 let od návštěvy Turnova T. G. Masarykem. Při této příležitosti město Turnov uspořádalo Den s T.G.M., v rámci kterého proběhlo i dekorování turnovských spolků stuhou nebo medailí. Naše ZO tak obdržela z rukou "T.G.M." a starosty města pamětní medaili. Turnovští včelaři patří se svojí 119letou historií k nejdéle fungujícím turnovským spolkům.
Více fotografií v příloze.
M.Šritr, foto E.Fuchs

Metodické pokyny SVS pro r.2022

Odkazy na
Výňatek z Metodiky kontroly zdraví zvířat jen pro včely
a
Metodický pokyn SVS pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroózy
najdete zde

Přihlášení