Den s T.G.M. - 100 let od návštěvy Turnova

V sobotu 17.9.2022 uplynulo 100 let od návštěvy Turnova T. G .Masarykem. Při této příležitosti město Turnov uspořádalo Den s T.G.M., v rámci kterého proběhlo i dekorování turnovských spolků stuhou nebo medailí. Naše ZO tak obdržela z rukou "T.G.M." a starosty města pamětní medaili. Turnovští včelaři patří se svojí 119letou historií k nejdéle fungujícím turnovským spolkům.
Více fotografií v příloze.
M.Šritr, foto E.Fuchs

Hlášení počtu včelstev k 1.9.

Vážení přátelé,
povinné hlášení počtu včelstev do ústřední evidence včel k datu 1.9.2022 odešlete sami na adresu ČMSCH, Ústřední evidence včel, Benešovská 123, 252 09 Hradišťko v termínu do 15.9.2022.
Možné je i využít WEB formulář eAGRI či Manual WEB formulář. Více najdete v dopise v příloze.
Na vaší řádné evidenci v Hradišťku je závislé přidělení dotace 1.D pro vás i celou ZO, protože SZIF kontroluje a srovnává údaje v naší databázi CIS s daty v ústřední evidenci !!
Děkuji za pochopení

Metodické pokyny SVS pro r.2022

Odkazy na
Výňatek z Metodiky kontroly zdraví zvířat jen pro včely
a
Metodický pokyn SVS pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroózy
najdete zde

Přihlášení