Pozvánka na přednášku

vratislavičtí včelaři si Vás dovolují pozvat na přednášku Mgr. Miloše Zástěry - Hniloba včelího plodu - co je normální, pohled na plást jinak...
Přednáška se koná v pátek 8. prosince 2023 od 18hodin v sále pod Kaplí Vzkříšení ve Vratislavicích nad Nisou (podrobnější informace v příloze)
Představení přenášejícího Mgr. Miloše Zástěry:
soukromý zemědělec
provozuje rodinné včelařství
obhospodařuje 40-70 včelstev (pokud nepálí v souvislosti s MVO)
věnuje se kočování včelstvy za účelem získávání druhových medů

Medový den

Jak většina z vás jistě zaregistrovala, proběhla 19.11. v Turnově na Střelnici akce s názvem Medový den. Ve velkém sále a předsálí se představili výrobci a prodejci medu, včelích produktů a potravin obsahující med. Pro děti byly připraveny dílničky, pro všechny výborné občerstvení, atd. Za naši ZO jsme se př. Fuchsem ujali osvětové stránky akce a připravili pro zájemce včelařské pomůcky, živé včely, mikroskop a práci s voskem. Pár obrázků ze zdařilé akce v příloze.

Podzimní ošetření + členské příspěvky

Přátelé,
blíží se čas povinného podzimního ošetření včelstev - jak jsme si odhlasovali na výroční členské schůzi 11.3.2023, tak se jedná o trojí ošetření včelstev fumigací či aerosolem Varidolu.

Přihlášení